Ahad, November 11, 2007

Memang ECER

Sabtu, November 10, 2007

We can't watch it on TV?

Video ucapan:

Teks Ucapan:

Bismillahir Rahmanir Rahim

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Maksud Surah An Nahl:

Ayat 90).

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan

Salam Sejahtera

Yang Amat Berhormat

Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

Perdana Menteri Malaysia dan isteri;

Yang Amat Berhormat

Dato' Sri Adnan bin Haji Yaakob

Menteri Besar Pahang;

Yang Amat Berhormat

Dato' Seri Haji Idris bin Jusoh

Menteri Besar Terengganu;

Yang Amat Berhormat

Dato' Haji Abdul Ghani Othman

Menteri Besar Johor;

YB Dato' Seri Mohd. Effendi Norwawi

Menteri di Jabatan Perdana Menteri;

Yang Berhormat

Menteri-Menteri Kabinet;

Yang Berhormat

Ahli-Ahli Parlimen Serta Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri;

Pegawai-Pegawai Tinggi Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan-Kerajaan Negeri;

Dif-Dif Kehormat;

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Alhamdulillah. Dengan seizin Allah S.W.T., sekali lagi kita dapat

menghirup udara nyaman pada hari ini.

Ini menandakan betapa kita masih terus dilimpahi nikmat dengan rahmat

dan inayah dari-Nya untuk sama-sama menyaksikan pelancaran Wilayah

Ekonomi Pantai Timur bagi Negeri Kelantan.

Sesungguhnya pelancaran ini boleh dijadikan titik tolak ujian

keikhlasan kedua-dua belah pihak dalam berkongsi anugerah Allah S.W.T.

yang dilimpahi-Nya kepada kita semua baik di Kelantan atau negara

Malaysia pada amnya yang sama-sama kita kasihi selama ini.

Bahkan, ia adalah detik bersejarah yang mengesahkan lagi penerusan

wujudnya jalinan kerjasama akrab sekian lama khususnya sejak 17 tahun

negeri ini diperintah oleh Kerajaan Negeri yang ada pada hari ini.

Tanpa pertukaran apa-apa, pelan yang bakal dilancar dan dilaksanakan

nanti tidak memerlukan apa-apa perubahan nakhoda.

Kapal boleh berlayar dengan matlamat yang tidak berganjak yakni

memakmurkan bumi Allah dengan segala ikhtiar yang tidak menyalahi

syariat Ilahi.

Dalam semangat ini, mewakili Kerajaan dan rakyat Negeri Kelantan,

izinkan saya mengalu-alukan kedatangan YAB Dato' Seri Perdana Menteri.

YAB DatoĆ¢€™ Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian,

Tugas pemimpin laksana dasar Allah

Ayat Al-Quran yang baru saya baca dalam muqadimmah tadi biasanya

dibaca di atas mimbar Jumaat, saya membacanya pada hari ini di atas

mimbar masyarakat.

Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah

Allah kita disebut pemimpin dan rakyat.

Orangnya masih sama. Khutbah dalam masjid menerangkan dasar-dasar

Allah manakala ucapan di luar masjid adalah untuk melaksanakan

dasar-dasar Allah.

Setelah 17 tahun saya diamanahkan untuk memimpin Kerajaan Kelantan

dengan dasar Al-Quran Nul Karim sebagai Kalamullah, termasuk ayat yang

saya baca sekejap tadi, petang ini saya dan Kerajaan saya seakan-akan

terasa akan adanya perubahan baru.

Saya sedang berada di sebuah pentas buat pertama kalinya dengan

pemimpin negara.

Alangkah manisnya hidup kiranya insan yang sengaja diciptakan Allah

Azzawajalla dengan berlainan watak dan kerenah ini boleh patuh kepada

ketetapan azali sejak Nabi Adam alaihissalam lagi.

Firman Allah S.W.T. ada membawa maksud berbunyi "Dan Kami berfirman:

turunlah kamu! Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi

kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu

yang ditentukan. Kemudian (Adam dan Hawa) menerima beberapa kalimat

dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "turunlah kamu

semua dari Syurga itu! Kemudian jika datang petunjukKu kepadamu, maka

barang siapa yang mengikuti petunjukKu, nescaya tidak ada kekhuatiran

atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Surah

Al-Baqarah: Ayat 36 - 38).

Mudah-mudahan langkah penyatuan pentas ini akan memulakan jalur-jalur

gemilang yang sungguh-sungguh sebagai ganti kepada jalur-jalur hitam

selama 17 tahun sebelum ini.

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Saya sempat juga mengikuti senarai projek-projek raksasa yang ada

terkandung di dalam pelan induk yang disebut-sebut akan menelan

perbelanjaan berjumlah RM112 bilion ini.

Antara lain ia akan memuatkan sebuah Universiti yang telah beberapa

kali dilancarkan, Lebuh Raya Pantai Timur, Jeti di Tok Bali dan usaha

untuk menaikkan taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra sebagai

pusat penerbangan untuk rantau Asia Tenggara, termasuklah keinginan

yang kuat untuk memunculkan satu kelas perdagangan dan perindustrian

bumiputera.

Alhamdulillah, semua cadangan ini telah lama dikenalpasti dan menjadi

sebahagian dari Pelan Jangka Panjang Pembangunan Strategik Negeri

Kelantan yang telah kami dokumenkan dan tandatangani sejak 2 Mei 2000;

kira-kira 7 tahun yang lalu.

Bahkan memahami pembahagian dan pengkhususan bidang kuasa antara

Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui 2 rancangan lima tahun yang

telah kita lalui.

Projek-projek cadangan ini telah dikemukakan kepentingannya untuk

diberikan perhatian Pusat dari masa ke semasa.

Mungkin kerana kesuntukan kewangan, ia tidak diberikan perhatian.

Kali ini Kerajaan Negeri wajar berterima kasih kepada Kerajaan Pusat

kerana telah sudi mengiktiraf apa yang kami kenalpasti sebagai

projek-projek mustahak selama ini dan akhirnya telah diberikan

perhatian.

Pastikan pelan ECER realistik bukan hipokrasi

Menyentuh tentang peruntukan yang mencecah RM112 bilion untuk ECER,

RM177 bilion lagi untuk Koridor Utara dan RM47.6 bilion lagi di

Wilayah Pembangunan Iskandar, rakyat menjadi sedikit kagum dengan

jumlahnya.

Semakin hairan mereka apabila duit yang diisytiharkan ini boleh

menjangkau Rancangan Malaysia ke 9, 10 dan boleh pergi sejauh RMK

sebelas.

Apapun, jika duit ini memang ada dan tidak menjadi masalah, maka kita

perlu mengucapkan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah, syabas.

Dalam banyak buku ilmiah, saya ada juga terbaca bahawa sesuatu pelan

yang berkesan ialah pelan yang dapat diterima tanpa curiga oleh

kumpulan sasar.

Ciri pelan yang berjaya juga ialah pelan yang dapat dilaksanakan.

Biasanya pelan pembangunan yang baik harus bertolak dan bermula dari

bacaan mengenai senario ekonomi dunia semasa yang teliti berasaskan

unjuran yang tepat mengenai turun naik harga petrol, emas dan

lain-lain komoditi yang utama.

Realiti dan waqi' persekitaran yang berubah ini biasanya akan

menentukan pula angkubah-angkubah yang memungkinkan sebuah pelan yang

realistik itu dapat diisytiharkan.

Saya berandaian, semua aspek ini telah diambil kira dalam segenap segi

sehingga ia tidak menjadi sebuah impian dan bukan sekadar 'satu lagi

pelan'. Sememangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia

mengasyikkan:

Anak Cina memetik selasih

Anyam rotan dibuat timba

Tiada yang indah dalam berkasih

Mimpikan bulan jatuh ke riba

Dalam banyak hal, apa yang mustahak ialah pelan yang dapat

menghasilkan kenyataan.

Siapalah yang tidak bergembira untuk mendengar janji yang akan datang

dalam ratusan bilion ringgit.

Ini lebih-lebih lagilah apabila janji itu dipenuhi.

Sudah banyak kita saksikan betapa janji yang indah kadang-kadang boleh

menjadi musuh besar apabila ia gagal dipenuhi. Kebocoran, siling

runtuh, rasuah dan pecah amanah, inflasi dan hipokrasi adalah antara

musuh-musuh bersama yang boleh menghambat cita-cita murni.

Emas hitam anugerah Allah yang dipinggirkan dalam ECER

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Walaupun cadangan pendaratan gas dan minyak di pesisir pantai kita

masih tidak diberi perhatian dalam ECER, saya masihlah memandang

kepentingannya sebagai sesuatu yang bersifat mendesak.

Pada kami, ia sepatutnya diletakkan sebagai paksi asas dalam menjana

pertumbuhan ekonomi negeri.

Seperti yang telah dikenalpasti oleh Kerajaan Negeri sejak 10 tahun

lalu, kami masih merayu agar gas dan minyak didaratkan di Pantai

Senok.

Bukan senang deposit emas hitam ini boleh terbentuk.

Dengan penuh susah payah Allah S.W.T. telah ratusan jutaan tahun

memeram, mengatur dan memprosesnya secara sebab musabab jauh di kerak

bumi.

Dengan segala percaturan kimia melalui mendapan humus, fosil dan

tindak balas haba di perut bumi, Allah S.W.T. telah dengan segala

ehsan menyimpan lalu menganugerahkan bumi Kelantan dan laut Kelantan

dengan bahan semahal ini.

Mensia-siakan nikmat namanya apabila ia seolah-olah dibuat-buat

'terlepas pandang' dan tidak ditimbangkan untuk dimasukkan ke dalam

pelan induk pembangunan Wilayah yang sebesar dan sepenting ini.

Setakat ini, kami hanya berputih mata melihat khazanah bumi kami

dipunggah dan dihirup sepuas-puas oleh golongan amir politik tanpa

didaratkan di pantai Kelantan sendiri walaupun sesudu teh.

Dalam feqah Islam, telah lama ditulis "hukmul fa il wal khu roji wa rriqaz".

Bahkan zakat yang dipungut daripada sesebuah perkampungan tidak boleh

dipindah zakat itu ke tempat lain kecuali terlebih dahulu

diagih-agihkan kepada al mustahiqiin tempatan.

Ini adalah hukum Allah dan Rasul. Tak disempurna di dunia oleh pihak

al-umara', ia akan disempurna juga oleh Allah S.W.T. di akhirat kelak.

"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang

dijanjikan bagi mereka semuanya." (Surah Ad-Dukhaan: Ayat 40).

Untuk menyatakan komitmen Kerajaan Negeri terkini, kita telah

meluluskan penubuhan sebuah jeti penghantar (supply base) di Pengkalan

Kubur, Tumpat, khusus untuk sokongan kerja penggerudian minyak dan gas

di Joint Development Area (JDA) dengan Thailand dan Vietnam, di luar

pesisir pantai Kelantan.

Kerja pembinaan Jeti tersebut mulai Oktober ini dan ianya akan menjadi

pemangkin kepada satu industri yang dapat mengembangkan ekonomi negeri

dan membuka peluang pekerjaan.

Dalam keadaan-keadaan yang seperti inilah, relevannya kita

mengetepikan sentimen politik bersifat kepartian.

Tidakkah boleh kita menjadikan maudhu' ini sebagai perkara bersama

untuk dikongsikan secara pintar bagi tujuan yang sama.

Saya masih ingat betapa murninya ketika KUB menandatangani

persefahaman ini bagi pihak Pusat dizaman Tun Dr. Mahathir pada tahun

1996 dahulu.

Ini kekal terlipat dalam sejarah; kisah benar sebuah 'pelan indah'

yang tidak menjadi hingga sampai ke hari ini.

Pembinaan modal insan tidak berjaya kecuali dengan tarbiyah Islam

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian.

Dalam hubungan Kelantan yang telah dikenalpasti sebagai Pusat

Pembangunan Modal Insan berteraskan ilmu pula, saya bermohonlah untuk

memberikan sedikit peringatan.

Mustahil insan itu boleh dibina tanpa agama. Ilmu Al-Quran mengajar

kita tentang adanya dua perkara dalam setiap insan itu yakni jasad dan

roh.

Membina roh insan adalah memberi faham kepada mereka tentang dosa dan

pahala, adanya taat dan maksiat, adanya malaikat dan adanya iblis,

adanya hisab dan adanya hari pembalasan, adanya Syurga dan adanya

Neraka.

Ini soal asas yang tiada khilaf. Ini konsep tarbiyyah bawaan Nabi-Nabi

dan Rasul-Rasul alaihissalam serta para tabi'in dan wali-wali zaman

berzaman.

Jika Kelantan mahu diiktiraf sebagai pangkalan terpenting modal insan,

maka kita jangan abaikan aspek pembinaan roh.

Elemen rasuah, dedah, dadah, belasah dan menolak hukum Allah adalah

manifestasi kekacauan fikrah.

Betapa kacau bilaunya acuan dan tertib tarbiyyah kita yang telah

dirangka oleh negara selama ini.

Ikut cara kami bangunkan negara bersama Islam

Untuk itu, mari kita cuba menjadi lebih ikhlas dengan cuba sama-sama

memperbetulkan keadaan, memikul amanah agama demi memulihkan manusia

untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah keinsanan sejati selaras

dengan prinsip asal 'ubudiyyah' sejak asal kita semua dijadikan.

Bagi kami di Kelantan, kita telah lama mengisytiharkan konsep

'Membangun Bersama Islam', berasaskan dakwah bil hikmah wal mauizotul

hasanah.

Dalam rangka konsep ini, kami memuatkan prinsip ubudiyyah yakni semua

orang wajib kembali kepada pengabdian yang tidak berbelah bahagi

kepada Allah S.W.T.

Bagi mereka yang belum Islam, mereka diajak untuk hidup dalam

kesedaran ketuhanan.

Kami juga memuatkan prinsip mas'uliyyah yakni bekerja dengan penuh

sedar bahawa setiap manusia tanpa mengira pangkat, bangsa dan budaya

akan disoal jawab oleh Allah Taala sendiri tanpa sebarang jurubahasa.

Manakala Itqan yakni bekerja dengan penuh berkualiti untuk

menghasilkan apa sahaja nilai amalan dan aktiviti dari jenis yang

terbaik.

Seluruh sekolah milik Kerajaan Negeri Kelantan telah dan sedang

merangka dan melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk menggunakan

ruang lingkup kesedaran yang keseluruhannya berteraskan ketaqwaan

kepada Allah Robbuljalil.

Dalam semangat pesan memesan (Watawa soubilhaq watawa soubissobr),

alangkah tepatnya jika pelan pembinaan insan yang termuat dalam ECER

ini mampu dengan jujur membuat pengisian-pengisian yang semurni ini.

Jika tidak, percayalah walau secemerlang manapun pelan pembinaan insan

kita, tanpa agama, rakyat akan hidup sebagai insan yang

bermentalitikan haiwan kerana dia cuma takutkan polis dan BPR,

undang-undang, tali gantung dan peraturan dan dia akan hidup dan mati

dalam kekeliruan.

Di sana nanti dia akan terpinga-pinga dalam suasana yang salah

menyalah "maka, berkatalah pengikut kepada pemimpin dan pemimpin

kepada pengikutnya" sebagaimana yang telah dirakamkan di dalam

Al-Quran Nul Karim. (Sila semak dan tadarrus sendiri maksud Surah

Al-Baqarah dari Ayat 166 hingga 167).

Menyentuh tentang tumpuan pertanian yang khabarnya hanya akan

diberikan tumpuan yang sangat minimum oleh Pelan Wilayah Timur ini,

saya kira sekali lagi kami perlu membuat teguran.

Sejak dari dahulu, Kelantan dikenali sebagai negeri pertanian. Apa

erti mengisytiharkan istilah-istilah seperti "halal hub" atau Jelapang

Makanan Negara jika perhatian ke atas sektor ini sekadar bersifat

batuk di tangga? Sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lebih

singnifikan dapat dilakukan ke arah pembetulan ini.

Mari bermuafakat elak ganggu Kelantan

YAB Dato' Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Sudah lebih 17 tahun kita menjalin hubungan kesetiakawanan dalam

ikatan konsep persekutuan.

Setakat yang saya ingat, tidak pernah satu kalipun lagi terganggu

sebarang projek yang diluluskan oleh Pusat di Kelantan baik kecil

mahupun besar mengalami gangguan atau dihalang oleh Kerajaan Negeri.

Melalui permuafakatan dan rundingan, ia sentiasa disambut oleh kami

dengan penuh keterbukaan.

Bagaimanapun beradablah ketika melangkah. Bukankah ini Wilayah Timur.

Setiap rumah ada tuannya. Masuk berpintu. Keluar bertangga.

Kadang-kadang, ya. Terasa juga.

Makan sirih berpinang tidak

Buah keranji atas perahu

Singgah tidak kenang pun tidak

Sampai hati buat tak tahu

Hanya inilah kali pertama saya diberi kesempatan untuk berucap di

majlis yang dihadiri oleh YAB Dato' Seri Perdana Menteri. Apapun jua,

syukurlah. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis

pelancaran ini.

Dengan nama Allah, saya sudahi dengan Wabillahi taufiq Wal hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.