Ahad, November 11, 2007

Memang ECER

Sabtu, November 10, 2007

We can't watch it on TV?

Video ucapan:

Teks Ucapan:

Bismillahir Rahmanir Rahim

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Maksud Surah An Nahl:

Ayat 90).

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan

Salam Sejahtera

Yang Amat Berhormat

Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

Perdana Menteri Malaysia dan isteri;

Yang Amat Berhormat

Dato' Sri Adnan bin Haji Yaakob

Menteri Besar Pahang;

Yang Amat Berhormat

Dato' Seri Haji Idris bin Jusoh

Menteri Besar Terengganu;

Yang Amat Berhormat

Dato' Haji Abdul Ghani Othman

Menteri Besar Johor;

YB Dato' Seri Mohd. Effendi Norwawi

Menteri di Jabatan Perdana Menteri;

Yang Berhormat

Menteri-Menteri Kabinet;

Yang Berhormat

Ahli-Ahli Parlimen Serta Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri;

Pegawai-Pegawai Tinggi Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan-Kerajaan Negeri;

Dif-Dif Kehormat;

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Alhamdulillah. Dengan seizin Allah S.W.T., sekali lagi kita dapat

menghirup udara nyaman pada hari ini.

Ini menandakan betapa kita masih terus dilimpahi nikmat dengan rahmat

dan inayah dari-Nya untuk sama-sama menyaksikan pelancaran Wilayah

Ekonomi Pantai Timur bagi Negeri Kelantan.

Sesungguhnya pelancaran ini boleh dijadikan titik tolak ujian

keikhlasan kedua-dua belah pihak dalam berkongsi anugerah Allah S.W.T.

yang dilimpahi-Nya kepada kita semua baik di Kelantan atau negara

Malaysia pada amnya yang sama-sama kita kasihi selama ini.

Bahkan, ia adalah detik bersejarah yang mengesahkan lagi penerusan

wujudnya jalinan kerjasama akrab sekian lama khususnya sejak 17 tahun

negeri ini diperintah oleh Kerajaan Negeri yang ada pada hari ini.

Tanpa pertukaran apa-apa, pelan yang bakal dilancar dan dilaksanakan

nanti tidak memerlukan apa-apa perubahan nakhoda.

Kapal boleh berlayar dengan matlamat yang tidak berganjak yakni

memakmurkan bumi Allah dengan segala ikhtiar yang tidak menyalahi

syariat Ilahi.

Dalam semangat ini, mewakili Kerajaan dan rakyat Negeri Kelantan,

izinkan saya mengalu-alukan kedatangan YAB Dato' Seri Perdana Menteri.

YAB DatoĆ¢€™ Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian,

Tugas pemimpin laksana dasar Allah

Ayat Al-Quran yang baru saya baca dalam muqadimmah tadi biasanya

dibaca di atas mimbar Jumaat, saya membacanya pada hari ini di atas

mimbar masyarakat.

Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah

Allah kita disebut pemimpin dan rakyat.

Orangnya masih sama. Khutbah dalam masjid menerangkan dasar-dasar

Allah manakala ucapan di luar masjid adalah untuk melaksanakan

dasar-dasar Allah.

Setelah 17 tahun saya diamanahkan untuk memimpin Kerajaan Kelantan

dengan dasar Al-Quran Nul Karim sebagai Kalamullah, termasuk ayat yang

saya baca sekejap tadi, petang ini saya dan Kerajaan saya seakan-akan

terasa akan adanya perubahan baru.

Saya sedang berada di sebuah pentas buat pertama kalinya dengan

pemimpin negara.

Alangkah manisnya hidup kiranya insan yang sengaja diciptakan Allah

Azzawajalla dengan berlainan watak dan kerenah ini boleh patuh kepada

ketetapan azali sejak Nabi Adam alaihissalam lagi.

Firman Allah S.W.T. ada membawa maksud berbunyi "Dan Kami berfirman:

turunlah kamu! Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi

kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu

yang ditentukan. Kemudian (Adam dan Hawa) menerima beberapa kalimat

dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "turunlah kamu

semua dari Syurga itu! Kemudian jika datang petunjukKu kepadamu, maka

barang siapa yang mengikuti petunjukKu, nescaya tidak ada kekhuatiran

atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Surah

Al-Baqarah: Ayat 36 - 38).

Mudah-mudahan langkah penyatuan pentas ini akan memulakan jalur-jalur

gemilang yang sungguh-sungguh sebagai ganti kepada jalur-jalur hitam

selama 17 tahun sebelum ini.

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Saya sempat juga mengikuti senarai projek-projek raksasa yang ada

terkandung di dalam pelan induk yang disebut-sebut akan menelan

perbelanjaan berjumlah RM112 bilion ini.

Antara lain ia akan memuatkan sebuah Universiti yang telah beberapa

kali dilancarkan, Lebuh Raya Pantai Timur, Jeti di Tok Bali dan usaha

untuk menaikkan taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra sebagai

pusat penerbangan untuk rantau Asia Tenggara, termasuklah keinginan

yang kuat untuk memunculkan satu kelas perdagangan dan perindustrian

bumiputera.

Alhamdulillah, semua cadangan ini telah lama dikenalpasti dan menjadi

sebahagian dari Pelan Jangka Panjang Pembangunan Strategik Negeri

Kelantan yang telah kami dokumenkan dan tandatangani sejak 2 Mei 2000;

kira-kira 7 tahun yang lalu.

Bahkan memahami pembahagian dan pengkhususan bidang kuasa antara

Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui 2 rancangan lima tahun yang

telah kita lalui.

Projek-projek cadangan ini telah dikemukakan kepentingannya untuk

diberikan perhatian Pusat dari masa ke semasa.

Mungkin kerana kesuntukan kewangan, ia tidak diberikan perhatian.

Kali ini Kerajaan Negeri wajar berterima kasih kepada Kerajaan Pusat

kerana telah sudi mengiktiraf apa yang kami kenalpasti sebagai

projek-projek mustahak selama ini dan akhirnya telah diberikan

perhatian.

Pastikan pelan ECER realistik bukan hipokrasi

Menyentuh tentang peruntukan yang mencecah RM112 bilion untuk ECER,

RM177 bilion lagi untuk Koridor Utara dan RM47.6 bilion lagi di

Wilayah Pembangunan Iskandar, rakyat menjadi sedikit kagum dengan

jumlahnya.

Semakin hairan mereka apabila duit yang diisytiharkan ini boleh

menjangkau Rancangan Malaysia ke 9, 10 dan boleh pergi sejauh RMK

sebelas.

Apapun, jika duit ini memang ada dan tidak menjadi masalah, maka kita

perlu mengucapkan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah, syabas.

Dalam banyak buku ilmiah, saya ada juga terbaca bahawa sesuatu pelan

yang berkesan ialah pelan yang dapat diterima tanpa curiga oleh

kumpulan sasar.

Ciri pelan yang berjaya juga ialah pelan yang dapat dilaksanakan.

Biasanya pelan pembangunan yang baik harus bertolak dan bermula dari

bacaan mengenai senario ekonomi dunia semasa yang teliti berasaskan

unjuran yang tepat mengenai turun naik harga petrol, emas dan

lain-lain komoditi yang utama.

Realiti dan waqi' persekitaran yang berubah ini biasanya akan

menentukan pula angkubah-angkubah yang memungkinkan sebuah pelan yang

realistik itu dapat diisytiharkan.

Saya berandaian, semua aspek ini telah diambil kira dalam segenap segi

sehingga ia tidak menjadi sebuah impian dan bukan sekadar 'satu lagi

pelan'. Sememangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia

mengasyikkan:

Anak Cina memetik selasih

Anyam rotan dibuat timba

Tiada yang indah dalam berkasih

Mimpikan bulan jatuh ke riba

Dalam banyak hal, apa yang mustahak ialah pelan yang dapat

menghasilkan kenyataan.

Siapalah yang tidak bergembira untuk mendengar janji yang akan datang

dalam ratusan bilion ringgit.

Ini lebih-lebih lagilah apabila janji itu dipenuhi.

Sudah banyak kita saksikan betapa janji yang indah kadang-kadang boleh

menjadi musuh besar apabila ia gagal dipenuhi. Kebocoran, siling

runtuh, rasuah dan pecah amanah, inflasi dan hipokrasi adalah antara

musuh-musuh bersama yang boleh menghambat cita-cita murni.

Emas hitam anugerah Allah yang dipinggirkan dalam ECER

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Walaupun cadangan pendaratan gas dan minyak di pesisir pantai kita

masih tidak diberi perhatian dalam ECER, saya masihlah memandang

kepentingannya sebagai sesuatu yang bersifat mendesak.

Pada kami, ia sepatutnya diletakkan sebagai paksi asas dalam menjana

pertumbuhan ekonomi negeri.

Seperti yang telah dikenalpasti oleh Kerajaan Negeri sejak 10 tahun

lalu, kami masih merayu agar gas dan minyak didaratkan di Pantai

Senok.

Bukan senang deposit emas hitam ini boleh terbentuk.

Dengan penuh susah payah Allah S.W.T. telah ratusan jutaan tahun

memeram, mengatur dan memprosesnya secara sebab musabab jauh di kerak

bumi.

Dengan segala percaturan kimia melalui mendapan humus, fosil dan

tindak balas haba di perut bumi, Allah S.W.T. telah dengan segala

ehsan menyimpan lalu menganugerahkan bumi Kelantan dan laut Kelantan

dengan bahan semahal ini.

Mensia-siakan nikmat namanya apabila ia seolah-olah dibuat-buat

'terlepas pandang' dan tidak ditimbangkan untuk dimasukkan ke dalam

pelan induk pembangunan Wilayah yang sebesar dan sepenting ini.

Setakat ini, kami hanya berputih mata melihat khazanah bumi kami

dipunggah dan dihirup sepuas-puas oleh golongan amir politik tanpa

didaratkan di pantai Kelantan sendiri walaupun sesudu teh.

Dalam feqah Islam, telah lama ditulis "hukmul fa il wal khu roji wa rriqaz".

Bahkan zakat yang dipungut daripada sesebuah perkampungan tidak boleh

dipindah zakat itu ke tempat lain kecuali terlebih dahulu

diagih-agihkan kepada al mustahiqiin tempatan.

Ini adalah hukum Allah dan Rasul. Tak disempurna di dunia oleh pihak

al-umara', ia akan disempurna juga oleh Allah S.W.T. di akhirat kelak.

"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang

dijanjikan bagi mereka semuanya." (Surah Ad-Dukhaan: Ayat 40).

Untuk menyatakan komitmen Kerajaan Negeri terkini, kita telah

meluluskan penubuhan sebuah jeti penghantar (supply base) di Pengkalan

Kubur, Tumpat, khusus untuk sokongan kerja penggerudian minyak dan gas

di Joint Development Area (JDA) dengan Thailand dan Vietnam, di luar

pesisir pantai Kelantan.

Kerja pembinaan Jeti tersebut mulai Oktober ini dan ianya akan menjadi

pemangkin kepada satu industri yang dapat mengembangkan ekonomi negeri

dan membuka peluang pekerjaan.

Dalam keadaan-keadaan yang seperti inilah, relevannya kita

mengetepikan sentimen politik bersifat kepartian.

Tidakkah boleh kita menjadikan maudhu' ini sebagai perkara bersama

untuk dikongsikan secara pintar bagi tujuan yang sama.

Saya masih ingat betapa murninya ketika KUB menandatangani

persefahaman ini bagi pihak Pusat dizaman Tun Dr. Mahathir pada tahun

1996 dahulu.

Ini kekal terlipat dalam sejarah; kisah benar sebuah 'pelan indah'

yang tidak menjadi hingga sampai ke hari ini.

Pembinaan modal insan tidak berjaya kecuali dengan tarbiyah Islam

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian.

Dalam hubungan Kelantan yang telah dikenalpasti sebagai Pusat

Pembangunan Modal Insan berteraskan ilmu pula, saya bermohonlah untuk

memberikan sedikit peringatan.

Mustahil insan itu boleh dibina tanpa agama. Ilmu Al-Quran mengajar

kita tentang adanya dua perkara dalam setiap insan itu yakni jasad dan

roh.

Membina roh insan adalah memberi faham kepada mereka tentang dosa dan

pahala, adanya taat dan maksiat, adanya malaikat dan adanya iblis,

adanya hisab dan adanya hari pembalasan, adanya Syurga dan adanya

Neraka.

Ini soal asas yang tiada khilaf. Ini konsep tarbiyyah bawaan Nabi-Nabi

dan Rasul-Rasul alaihissalam serta para tabi'in dan wali-wali zaman

berzaman.

Jika Kelantan mahu diiktiraf sebagai pangkalan terpenting modal insan,

maka kita jangan abaikan aspek pembinaan roh.

Elemen rasuah, dedah, dadah, belasah dan menolak hukum Allah adalah

manifestasi kekacauan fikrah.

Betapa kacau bilaunya acuan dan tertib tarbiyyah kita yang telah

dirangka oleh negara selama ini.

Ikut cara kami bangunkan negara bersama Islam

Untuk itu, mari kita cuba menjadi lebih ikhlas dengan cuba sama-sama

memperbetulkan keadaan, memikul amanah agama demi memulihkan manusia

untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah keinsanan sejati selaras

dengan prinsip asal 'ubudiyyah' sejak asal kita semua dijadikan.

Bagi kami di Kelantan, kita telah lama mengisytiharkan konsep

'Membangun Bersama Islam', berasaskan dakwah bil hikmah wal mauizotul

hasanah.

Dalam rangka konsep ini, kami memuatkan prinsip ubudiyyah yakni semua

orang wajib kembali kepada pengabdian yang tidak berbelah bahagi

kepada Allah S.W.T.

Bagi mereka yang belum Islam, mereka diajak untuk hidup dalam

kesedaran ketuhanan.

Kami juga memuatkan prinsip mas'uliyyah yakni bekerja dengan penuh

sedar bahawa setiap manusia tanpa mengira pangkat, bangsa dan budaya

akan disoal jawab oleh Allah Taala sendiri tanpa sebarang jurubahasa.

Manakala Itqan yakni bekerja dengan penuh berkualiti untuk

menghasilkan apa sahaja nilai amalan dan aktiviti dari jenis yang

terbaik.

Seluruh sekolah milik Kerajaan Negeri Kelantan telah dan sedang

merangka dan melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk menggunakan

ruang lingkup kesedaran yang keseluruhannya berteraskan ketaqwaan

kepada Allah Robbuljalil.

Dalam semangat pesan memesan (Watawa soubilhaq watawa soubissobr),

alangkah tepatnya jika pelan pembinaan insan yang termuat dalam ECER

ini mampu dengan jujur membuat pengisian-pengisian yang semurni ini.

Jika tidak, percayalah walau secemerlang manapun pelan pembinaan insan

kita, tanpa agama, rakyat akan hidup sebagai insan yang

bermentalitikan haiwan kerana dia cuma takutkan polis dan BPR,

undang-undang, tali gantung dan peraturan dan dia akan hidup dan mati

dalam kekeliruan.

Di sana nanti dia akan terpinga-pinga dalam suasana yang salah

menyalah "maka, berkatalah pengikut kepada pemimpin dan pemimpin

kepada pengikutnya" sebagaimana yang telah dirakamkan di dalam

Al-Quran Nul Karim. (Sila semak dan tadarrus sendiri maksud Surah

Al-Baqarah dari Ayat 166 hingga 167).

Menyentuh tentang tumpuan pertanian yang khabarnya hanya akan

diberikan tumpuan yang sangat minimum oleh Pelan Wilayah Timur ini,

saya kira sekali lagi kami perlu membuat teguran.

Sejak dari dahulu, Kelantan dikenali sebagai negeri pertanian. Apa

erti mengisytiharkan istilah-istilah seperti "halal hub" atau Jelapang

Makanan Negara jika perhatian ke atas sektor ini sekadar bersifat

batuk di tangga? Sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lebih

singnifikan dapat dilakukan ke arah pembetulan ini.

Mari bermuafakat elak ganggu Kelantan

YAB Dato' Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Sudah lebih 17 tahun kita menjalin hubungan kesetiakawanan dalam

ikatan konsep persekutuan.

Setakat yang saya ingat, tidak pernah satu kalipun lagi terganggu

sebarang projek yang diluluskan oleh Pusat di Kelantan baik kecil

mahupun besar mengalami gangguan atau dihalang oleh Kerajaan Negeri.

Melalui permuafakatan dan rundingan, ia sentiasa disambut oleh kami

dengan penuh keterbukaan.

Bagaimanapun beradablah ketika melangkah. Bukankah ini Wilayah Timur.

Setiap rumah ada tuannya. Masuk berpintu. Keluar bertangga.

Kadang-kadang, ya. Terasa juga.

Makan sirih berpinang tidak

Buah keranji atas perahu

Singgah tidak kenang pun tidak

Sampai hati buat tak tahu

Hanya inilah kali pertama saya diberi kesempatan untuk berucap di

majlis yang dihadiri oleh YAB Dato' Seri Perdana Menteri. Apapun jua,

syukurlah. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis

pelancaran ini.

Dengan nama Allah, saya sudahi dengan Wabillahi taufiq Wal hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rabu, September 26, 2007

Inilah dikatakan Had Hari...Day Limit?

Read this...yeah yeah.. you easy to convert it as you convert your wira to evo..perhaps?

Isnin, September 24, 2007

Sabtu, September 22, 2007

The truth about Proton

Aku dpt email. katanya enginieer proton
Yang ni saya kena jawab la sebab banyak sangat misinformation.
Biasanya information yang berpindah dari satu mulut ke satu mulut
yang lain akan berubah menjadi sensasi. Itu lah masyarakat kita. Kita
bukan mendapat firsthand info tapi berdasarkan cerita yang
telah ditokok tambah. Ini dia cerita dari orang dalam
yang duduk ditengah-tengah R&D PROTON.

"Saya ada kenalan dari kastam boleh confirmkan
perkara ni.. member saya kerja kastam kat kelang dan
beliau sendiri yang maklumkan yg salah satu tugas dia
adalah buat checking penerimaan barangan proton untuk
di pasangkan di negara ni. Satu kontena enjin je..
manakala kontena lain adalah pintu, body dan
sebagainya. sama lah dengan kereta lain juga."

Kalau kita lalu kat kawasan glenmarie tu, akan
ternampak lah satu tanda... Kilang Enjin Proton. Tanda
tu tak duduk kat situ untuk suka suka je. Kalau kita
jengok kat dalam.... Boleh nampak besi cair yang
dituang kedalam acuan untuk membuat enjin block.
Memang proton ada mengimpot enjin tapi dari kelas 1.2
dan 2 liter. 1.2liter untuk Savvy (enjin Renault) dan
2.0liter untuk Perdana. Tapi untuk enjin 1.3, 1.5, 1.6
proton buat sendiri. Untuk pintu pulak... hanya
kereta-kereta Perdana sahaja yang proton beli pintu
dari Mitsubishi. For your information, Untuk membuat
pintu sahaja memerlukan dekat 20 acuan. Bayangkan lah
4 pintu. Modal itu shaja sudah hampir RM50 juta. So
untuk kereta yang volume kecil, kita beli dari luar.
Untuk kereta Isawara, Wira, Waja, Gen2, Savvy... 100%
body dibuat di Malaysia.

"Bayangkan dah 20 tahun menanti kereta Malaysia yang sebenarnya tak
keluar-keluar lagi. Bagi yang berkemampuan sudah tentu tak mahu
menggunakan injin kenderaan berteknologi 70an, 80an dan 90an yang
diubahsuai. Sudah tentu ramai nak teknologi terkini
dan sebenarnya milik kita. Secara umumnya proton masih
belum ada enjin sendiri lagi.. jadi adalah sukar
hendak dikatakan kalau ianya adalah kereta Malaysia
yang sebenarnya. Pengeluaran kenderaan adalah
berdasarkan injinnya barulah boleh dikatakan ianya
kenderaan negara sebenarnya."

Disini lagi ada misinformation. Memang untuk kereta
Perdana kita impot enjin dari Jepun. Untuk Savvy kita
gunakan enjin Renault. Untuk Isawara, Wira dan Waja
kita buat enjin di Malaysia walaupun design original
dia dari Mitsubishi. Tapi enjin Gen-2 adalah enjin
terkini yang direka oleh jurutera Proton dan dibina di
Malaysia. Enjin tersebut menggunakan teknologi
terkini. Jadi kenyataan diatas agak menyesatkan
sedikit. Naza, Perodua.... Masih lagi membawa enjin
dari luar. Modal untuk mereka dan mengeluarkan enjin
ni amat besar. Nak dapat return pun bukan nya sekejap.
Tapi demi maruah dan kemajuan, kita korbankan
keuntungan jangka pendek. Selagi kita tidak
mengeluarkan enjin sendiri.. selagi itu kita tidak
tahu. Sekarang kita telah pun mengeluarkan enjin
sendiri... orang masih tidak percaya. Itu lah masalah
orang kita... memandang rendah kebolehan anak negara
sendiri.

"Selama ini proton bergantung kepada Mitsubishi
sebagai rakan teknikal. Oleh kerana kontrak selama 20
tahun telah tamat. Maka proton terpaksalah mencari
rakan teknikal yang baru dan bermulalah masalah
melanda proton. Sudah tentu rakan teknikal baru tidak
mahu meneruskan rekaan dan teknologi mitshubishi
lagi. So apa kan jadi pada kereta proton yang ada
sekarang ni untuk masa akan datang."

Tidak wujud kontrak 20 tahun dengan Mitsubishi. Mereka
adalah rakan kongsi. Bertahun tahun kita berkerjasama
dengan Mitsubishi tetapi teknikal apa yang mereka
turunkan. Kalau kita pernah berkerja dengan orang
Jepun atau Korea, mereka inilah yang paling kemut
ilmu. Tapi bab nak korek ilmu kita, dia orang rajin
habis.Korang jangan terkejut bila saya cakap yang idea
kita pun banyak yang Jepun curi. So bila kita mula
menuntut teknologi baru dari mereka... mula lah nak
caj dan nak ikat royalti yang tak munasabah. Nak
mintak copy teknikal drawing dulu sekeping pun
dia orang caj beribu ribu. Mulalah kita pandang
teknologi dari barat dan teknologi sendiri. Sebab itu
kita beli Lotus.. Kita ignore Jepun. Bila kita design
sesuatu yang lebih baik... laju je dia orang hantar
balik information ke Mitsubishi. Last-last kita pun
mula bersikap secrecy dengan dia orang... lama lama
diaorang fed up dan mintak keluar. Lagi pun dia orang
dah nampak afta nanti dia orang akan masuk balik ke
Malaysia.


Perodua... kenapa daihatsu/toyota memberi enjin latest
dia orang.... Sebab Perodua tu 100% milik
Toyota/Daihatsu. Dah lama UMW menjual saham dia orang
kepada Jepun. Proton.... Milik Malaysia.

"Mungkin ada yang tahu dan ada yang tak tahu yang
proton yang digunakan pakai sekarang adalah barangan
Mitshubishi. Samalah seperti kereta lain.. tukar
lambang je.."

Inilah susah orang kita ni.... Banyak mendengar cerita sensasi yang
banyak ditaruk banyak rempah ratusnya.... . Memang pada mulanya kita
belajar... selepas itu kita buat sendiri.Saya adalah seorang
yang terlibat dengan kerja kerja tersebut.

Saga - base dia Lancer lama. Kita Cuma tukar depan dan belakang
sikit.

Iswara - base Saga, kita mula belajar untuk design
kereta sendiri. Masa ni Mitsubishi dah tak berapa
setuju bila kita menubuhkan R&D. So kita menggunakan
khidmat penasihat dari UK.

Wira - Disini berpuluh puluh designer dan engineer
Proton dihantar ke Jepun untuk kerjasama design kereta
baru. Proton dan Mitsubishi kongsi modal. Hampir 2
tahun kami disana. Bahagian tengah dikongsi bersama.
Depan dan Belakang, design asing-asing. Lampu depan
dan belakang share sebab nak kurang kan cost. Hasilnya
Proton Wira-Mitsubishi Lancer.

Orang akan kata hah kongsi je sebab tak tahu buat
kerja.... Tapi ada orang kata apa apa bila Ford dan
Mazda berkongsi bahagian tengah? Ford Laser dan Mazda
323 adalah kereta yang sama. Ada orang komplen? Bila
orang Malaysia yang buat begitu... orang Malaysia
sendiri yang nak mengutuk. Tak ramai yang tahu seksa
bekerja kat Jepun sebab dia orang suka curi idea.
Bayang kanlah semasa kami design dashboard untuk
Wira... masa tu Mitsubishi sudah pun siap soft tooling
mould untuk dashboard kereta dia... Bila mereka tengok
dashboard Proton, Mereka sanggup letak designer dia
depan design kita untuk mengubahsuai kembali rupa
bentuk dashboard mereka. Kalau kita pernah tengok
dashboard mitsubishi lancer... hampir samakan. Itu
mereka yang meniru bukan kita. Ianya menunjukkan kita
bukan tak pandai... Cuma masyarakat sendiri berfikiran
macam itu.

Perdana - untuk membuat satu satu design bukannya
murah. Nak balik modal pun lama. Jumlah kereta yang
dijual pun kena banyak. So kalau nak buat Perdana....
Sampai habis pun tak balik modal. So yang ni memang
kita ambil kereta dari mitsubishi dan pasang di
Malaysia. Cuma kita tukar depan dan belakang, dan
bahagian dalaman.

Tiara - Tiara adalah bukan product Proton. Ia adalah
keluaran DRB. Tapi kita kena tunduk dengan arahan dari
atas untuk mereka menggunakan lambang Proton.

Waja - Waja adalah permulaan kita untuk menunjukkan
kita mampu melakukan kerja sendiri. 100% didesign
orang orang kita. Tapi untuk kejuruteraan kita
memerlukan consultant dari luar.. mainly dari Eropah
dan Amerika. Bukan sebab tak pandai tapi kita tak
cukup kakitangan. Nak design kereta bukan seperti
menjahit baju. Kebaikan dari mengambil consultant dari
luar memang membuka mata kita... kita adalah setaraf
dengan kebolehan mereka. Nak design kereta ni
memerlukan beratus ratus kakitangan. Bukannya sedikit.

Gen2 - 100% didesign oleh orang kita. Consultant dari
luar hanya sedikit sebab kakitangan kita semakin
ramai. Kita mula menggunakan enjin yang didesign
sendiri.

o Savvy - 100% dedesign sendiri. Cuma enjin sahaja
kita menggunakan Renault sebab kita tidak ada enjin
bersaiz kecil. Well.... Kehebatan enjin Renault sudah terbukti bila
mereka memenangi F1. Disin banyak berita palsu disebarkan oleh mereka
yang tidak bertanggung jawab.Contohnya. .. Savvy adalah Tiara dan
menggunakan chasis Tiara lama. Savvy tidak ada kena mengena dengan
Tiara. Savvy adalah baru, 100%. Tidak ramai yang tahu
bahawa Savvy menggunakan HTHS steel (High Tensile High
Strength Steel). Sebab tu body Savvy kuat. Memang ada
terpampang kereta Savvy kemek kerana accident. Well...
kereta mercedes, volvo, BMW pun kemek bila accident.
Tapi tak ramai yang tengok keadaan dalaman Savvy yang
accident tu... In fact. Kukuh. Saudara saudari... Bila
kita design kereta ni.. yang paling penting adalah
keselamatan penumpang. Memang kereta didesign untuk
crumple bila ada impact. Itu untuk menyerap daya
hentakan supaya bukan manusia yang menerima hentakan
kuat. Rating TUV Germany memberikan 3 star untuk
Proton. BMW 5 series pun dapat 3 star. Ramai yang kata
Savvy ni tak sedap bila memandu. Tapi tanyalah yang
bercakap tu... adakah mereka pernah memandu Savvy.
Kebanyakan nya tidak. Hanya mendengar dari orang lain.

Lain lain - Ada banyak lagi yang saya tak boleh cerita
sebab ada secrecy act. Proton pun ada design kereta
untuk company lain dan ada membuat part untuk company
lain. Proton ada juga buat reverse engineering untuk
motosikal lumba (tahun tu dia champion) tapi kita
tidak boleh menceritakan sebab dasar secrecy kita.
Mungkin sesetengah orang yang memakai certain kereta
mewah tidak tahu yang part kereta mereka dibuat di
proton. Kalau Proton tak elok... masakan mereka
mengkontrakkan proton untuk membuat kereta mereka.

"Berbalik kepada masalah yang sedang dihadapi oleh
proton. Kenapa ianya harus berlaku perkara sebegini.
Apakah yang sebenarnya telah berlaku dan dibuat oleh
proton dalam masa 20 tahun untuk membina kenderaan
nasional sendiri. Memang ada R&D proton cuba
mendapatkan struktur dan bahan-bahan untuk membuat
injin tapi gagal mendapatkan resepinya."

Proton memang dah ada enjin sendiri. Yang
terpasang dekat Gen-2 tu apa dia. Bab-bab bahan untuk
membuat enjin tu senang je. Kebanyakan pengeluar
kereta menggunakan besi yang sama sebab pengeluar besi
dalam dunia ni bukan banyak. Kita Cuma bagi
specifikasi je. Nak design enjin tu yang susah.
Transmition yang paling susah. Untuk info lah... kami
masih lagi dalam proses untuk mereka cipta transmition
sendiri. Bukan macam nak buat karipap tau.

"Penubuhan proton sejak 20 tahun yang lampau tidak
mencapai objektif yang sebenarnya. Dimana silapnya?
Berapa ramaikah yang tahu bilakah ilham proton ini
sebenarnya timbul dan berapa lamakah usaha dilakukan
bagi membolehkan impian ini tercapai."

Mungkin ramai yang mengganggap hanya seorang perdana
menteri sahaja terlibat. Cuma pada Tun M baru persetujuan dapat
dicapai setelah Mitshubishi bersetuju menjadi rakan teknikal dengan
bersyarat. (syarat ni tak bolehlah diberi tahu.. sebab ianya
adalah OSA)

Penubuhan Proton lebih mencapai objectif nya. Pada
mulanya Proton hanya di rancang untuk membuat kereta
bukan untuk merekacipta kereta. Kita menubuh R&D,
Mitsubishi tidak setuju. Ye la... siapa nak bagi kita
pandai kan. Cuba check dekat Perodua, berapa ramai
jurutera dari Proton bekerja dekat sana, Head of R&D
Perodua...bekas Proton, Head of Styling...bekas
Proton, Head of Planning...bekas Proton, Head of
Production.. .bekas Proton (rasa-rasanya dah kena kebas
dekat Naza), Head of Engineering Services...bekas
Proton. Ratarata mereka yang senior dekat sana dari
proton. We trained them... orang lain ambil cara
senang je.

Naza pulak.. Head of R&D....bekas Proton. Head of Production.. .bekas
Proton. Honda pun ramai bekas Proton, DRB Pekan... Head dia pun bekas
proton, Inokom... head dia pun bekas proton. Itu kira head
je...bukan lagi kira engineer dan designer. So it
meets its objective untuk memajukan orang-orang kita.
Mainly orang Melayu. Naza sendiri tidak menyangkal
kereta Naza mainly didevelop oleh bekas kakitangan
Proton. So... orang Proton tak bagus?

Kita belum lagi kira bekas pekerja proton yang diambil
oleh consultant luar negara... dari America, Eropah
sampai ke Jepun.Tau tak kita kakitangan Proton telah memenangi
pertandingan mereka design kereta anjuran Ford. Beliau mendapat
tempat pertama. Bukan bertanding diperingkat Malaysia. Tapi di
peringkat antarabangsa. Memang beliau mendapat tawaran kerja dari
syarikat kereta gergasi Amerika dan Eropah. Tapi kami tabik
bila dia decide nak stay dekat Malaysia sebab taknak
anak-anak membesar dinegara lain. Ada orang tau...?

"Selama 20 tahun proton pergantung kepada pemerintah
yang sepatutnya telah boleh berdiri dengan sendirinya
sekarang ini selepas perjanjian tamat. Ibarat kata..
berapa lama perlu bergantung.. tak kan dah 20 tahun
nak merangkak lagi.. nak tambah masa untuk merangkak
lagi.. so bila lak nak belajar berdiri dan berjalan
sendiri tanpa dipimpin lagi..sebab tu exPM kata..
kalau dah tak boleh tutup aja..."

Proton boleh menjadi lebih baik kalau tidak ada
tanggung jawab kepada negara. Senang aja... buang
sahaja pengeluar-pengeluar yang bermasalah. Tapi apa
akan jadi dengan ekonomi. Itu tanggungjawab Proton
untuk negara. Bayangkanlah penjanaan ekonomi proton
untuk negara... berapa banyak kaki tangan Proton...
8000. Berapa banyak kakitangan syarikat yang secara
lansung untuk membuat part Proton...100, 000 orang.
Berapa banyak bank dapat untung, berapa banyak
syarikat bumiputra yang naik? Bayangkanlah kami boleh
membantu sedangkan i kerajaan tidak membantu.
Cuba ingat sebelum timbulnya proton. Berapa banyak
wakil jualan bumiputra untuk kereta toyota, nissan,
honda? 0... Kosong.

Mengenai masalah AP pulak perkara tu bukan perkara
baru. Mungkin ada yang tak tahu yang proton juga
mendapat AP. Kalau tak.. sure harga kereta proton tak
serendah sekarang ini. Tak percaya boleh check duti
import yang dibayar untuk sebuah kereta proton. Nak
check duti import tak susah sgt.. cuma bandingkan
harga kereta proton di kawasan bebas cukai.

Kita memang tak payah bayar duti impot sebab kita buat
kereta kat dalam Malaysia. Tapi tetap kena cukai. Kita
tak ada AP. Yang Proton kecewa kenapa terlampau banyak
AP dikeluarkan. Lepas tu sebijik-sebijik kerajaan kena
tipu. Bayangkan lah kalau kereta KIA yang dibawa masuk
ke Malaysia... harga yang di declare adalah RM8000.
Tak masuk akalkan bila kastam approve benda ni. Paling
murah kereta yang pernah dibuat adalah dalam dunia ni
adalah lebih kurang RM18,000. Itu baru bahan bahan
dia. Belum lagi kira cost modal acuan, cost tenaga
kerja, cost R&D. Bayangkan lah banyak mana kerjaan
rugi pada cukai. Bayangkanlah banyak mana Naza untung.

Dasar Automotif Negara di perlukan bagi meneruskan
perjuangan yang belum tercapai disamping menjaga serta
melindungi pemilik kereta proton sekarang ini. sejauh
mana boleh bertahan tak tahula..kalau tidak akan
bertimbunlah bakal besi buruk bila tiada lagi
sparepart proton (asalnya milik Mitsubishi) dan akan
timbulah barangan made in Jinjang atau sewaktu
dengannya.

Saudara... Dalam banyak banyak negara pengeluar
kereta, Malaysia lah yang paling kurang memprotect
industry automotive mereka. Rakyat Malaysia juga lah
yang paling tidak patriotik dalam hal-hal kereta ni.
Walaupun kita telah merdeka, minda kita tetap diajar
barangan lain lebih elok dan tidak membantu barangan
sendiri. Saya ambil contoh... Thailand membuka pintu
mereka untuk industri automotif... tapi ada syarat.
Kereta yang dibina di Thailand harus lah di export
keluar lebih dari yang dijual dalam negara nya.
Korea... cuba pergi ke Korea dan lihat sendiri disana.
Nak cari kereta yang bukan dari Korea...susah.
Sebabnya...

1. memang mereka patriotik.
2. Cuba pakai kereta import... Lembaga Cukai mereka
akan menyusahkan pembeli kereta tu. Sebab kata mereka
tentu banyak duit.

Jepun... Semasa mereka belajar membuat kereta hampir
80 tahun dulu... nak naik bukit pun boleh undur (baca
sejarah toyota), tapi rakyat mereka tetap bangga dan
tetap membeli. Cuba kat Malaysia.... Kutuk lagi ada.

Saudara semua... kejayaan sesuatu project negara
bergantung kepada sokongan dari rakyat sendiri. The
more people buy, the cheaper things can be. Economic
of scale lah tu. Lagi banyak dijual, lagi rendah cost
pembalikan modal untuk setiap kereta. Nak buat sebijik
kereta hampir 1 billion cost dia. Macam mana nak balik
modal kalau kita tak ambil untung. Kilang enjin lagi
mahal... tapi kita korbankan keuntungan kerana kalau
kita dok asyik beli enjin dari luar, masa mana kita
nak belajar dan maju. Proton baru 20 tahun. Korea
mengambil masa 40 tahun untuk kereta dia tiba ditahap
ini. Jepun sudah 80 tahun, Barat sudah 100 tahun. Ini
industri kereta. Kalau orang suruh kita fikir nak buat
plastik aiskrim tu pun majority kita tak boleh. Ini
kereta. So yang mengutuk tu... fikir. Lagi banyak kita
jual, lagi murah kita boleh jual... lagi banyak duit,
lagi baik pembangunan yang kita boleh buat. Setiap
test dan setiap bahan baru yang nak direka memerlukan
wang yang banyak.

Masalahnya sekarang siapakah yang bakal atau boleh
dijadikan rakan teknikal. Walau pun volkswagen nak join
ngan proton tapi persoalannya boleh ke..?

Kenapa..saya kata macam tu..sebab Volkswagen ni guna
euro. Sudah tentu la harga kereta proton pada masa
akan datang lebih mahal lagi. (salah satu sebab isu AP
keluar) Nak mohon Nissan atau Honda atau Toyata jadi
rakan teknikal memang agak sukar.

Errr.... Ini kita bagi hint sikit sebab teruk sangat
dah ni. Kita tengah develop kereta dengan VW. Sebab tu
kita jangan dengar saja orang cakap.

Kalau semua AP ditarik balik lagi banyak masalah akan
timbul.. salah satunya adalah AFTA. Mampukah negara
kita membayar ganti rugi kepada negara lain yang telah
melaksana AFTA. Mungkin ada yang tak sedar yang negara
kita telah membayar ganti rugi RM billion sebab
menangguh perlaksanaan AFTA sebelum ni kapada negara
Asean yg berkaitan.

Memang kita akan kena penalti sebab ada
perjanjian AFTA. Tapi bukan kita nak tarik AP macam tu
aja. Jalan penyelesaian masih ada. Kalau negara lain
boleh ada i dia orang yang membantu industri
kereta mereka... kenapa kita tidak boleh. Kerana AP
China boleh mengeksport kereta mereka ke Malaysia
(kereta Chery hampis masuk), tapi i China masih
lagi tidak membenarkan kereta kita masuk kesana.
Memang dia kata boleh masuk tapi dah 5 tahun mencuba
pun belum dapat kelulusan lagi. Banyak syarat lagi.
India... nak masuk kesana kena letak deposit USD200
Million. Belum lagi nak set up kilang dan
infrastruktur jualan. Cuba masuk kat Korea... Kita nak
jual kain kita kat sana pun diaorang tak nak beli
walau pun kualiti kita bagus. Kuat nya patriotik
diaorang. Kita... apa yang nama lain selain dari
barang sendiri mesti bagus punya.

Bagi yang nak membandingkan kereta kita dengan kereta German....
Bukan tak boleh buat. Boleh... tapi sanggup ke bayar harga kereta German
untuk kereta buatan Malaysia.

Naza yang rata rata import kereta Cuma tukar
bumper pun boleh jadi taraf kereta nasional. Perodua
yang tak pernah design kereta sendiri (cuma design
bumper depan belakang) pun dapat taraf kereta
nasional... Proton sekurang-kurangnya telah mendidik
ramai anak bangsa dalam kemajuan teknologi. Dah ramai
hasil dari pengalamn bekerja dengan proton diambil
untuk sektor R&D ditempat lain. Bayangkan lah satu
kumpulan Advance Engine Research Proton terus diambil
oleh Petronas. Bukan sorang.... Kesemuanya. Nak kerja
dengan R&D proton..... Paling minimum 2nd class upper.
1st class berlambak. Selepas berpengalaman. .. Perodua,
Naza ambil.

Tapi saya tak marah bila orang kata macam-macam pasal
proton. Itu hak mereka. Tapi fikirkanlah tenaga yang
kami beri untuk memajukan negara dalam bidang
teknologi. Boleh sebut tak company mana lagi dalam
bidang industri yang betul-betul menggunakan kepakaran
anak Malaysia dalam bidang R&D ni. Kalau kita tidak
belajar... sampai bila kita tidak akan tahu. Dan
sampai bila kita akan bergantung dengan orang luar.

Tapi bab support selepas jualan.... saya sendiri pun
tak puas hati. Sabotaj pun Proton dah biasa kena....
Orang curi part semasa delivery kerata tukar dengan
part tiruan atau lama. Yang kena komplen... proton.
Tapi yang hairannya semasa Perodua recall balik 4000
unit Myvi.... Tak ada pulak yang kutuk. Letak sebelah
sebelah Myvi dan Savvy... check performance dia. Then
baru tahu nak kata apa. Jangan dengar orang cakap
je... test sendiri. Baru tau.

Tak lama lagi akan keluar Savvy Auto-Manual. ...
Maksudnya dua-dua jenis gear ada dalam kereta. Malas
nak tukar gear... swith to auto. Nak main
ciluk-ciluk. .. switch to manual. Errr.. siapa kata
kita guna tecnology 70an?

Rabu, September 19, 2007

Duit dan pembaziran

"Laporan rasmi yang dikeluarkan dari Unit Audit Negara"

From: "Al Abrar Abdul Wahid"
Date: Mon, 17 Sep 2007 11:45:36 +0400
Subject: Laporan Ketua Audit Negara 2006interesting article...worth reading

Kes 6 kapal peronda TLDM RM6.75 bilion: Najib perlu jawab! Ahmad Lutfi Othman
Mon | Sep 17, 07 | 1:52:41 pm MYT


Pendedahan yang dipetik dari Laporan Ketua Audit Negara 2006 tentang perbedaan ketara harga pasaran dengan harga yang dibayar untuk beberapa peralatan Institut Kemahiran Belia Negara (KBN) menjadi bualan umum baru-baru ini dan mendapat perhatian media. Namun ada isu lebih besar, membabitkan lebih banyak wang rakyat, dan salah lakunya lebih menjolok mata.

Ramai terpegun bagaimana harga set screwdriver boleh menjadi RM224.94 sedangkan harga pasaran hanya RM40, harga kamera digital (Kodak, DC4800, 3.1 Megapixel) melonjak kepada RM8,254.29 (harga pasaran RM2,990), set pasu plastik (3 saiz 8 inci, 6 inci dan 4 inci) RM42.80 (harga pasaran RM5.20), settee 6 seater (jenis PVC) RM9,075 (harga pasaran RM1,500) dan 2 tonne jack RM5,741.69 (harga pasaran RM50).

Selain itu, sebuah kren menara berharga RM2.73 juta dibeli untuk IKBN Chembong dan sebuah lagi berharga RM2.990 juta untuk IKBN Bachok, sedangkan harga pasaran masing-masing hanya RM1.45 juta dan RM1.53 juta. Sebanyak 152 pakej komputer desktop yang dilengkapi perisian Computer Assisted Design and Drafting untuk jurusan Pelukis Pelan Seni Bina pada empat IKBN Bachok, Chembong, Kinarut dan Kuala Perlis telah dibeli dengan harga R4.47 juta atau RM29,385 setiap pakej sedangkan harga pasaran hanya RM9,250 bagi satu pakej, yakni kos keseluruhan RM1.41 juta.

Sebanyak 430 set papan bancuh simen untuk jurusan Jurubina Bangunan dan jurusan Jurulepa dan Penjubinan pada empat IKBN yang sama telah dibeli dengan harga RM441,610 atau RM1,027 setiap satu. Sedangkan harga pasaran hanya RM150 sahaja (harga untuk 430 set hanya RM64,500) dan menurut tenaga pengajar IKBN, kosnya boleh dikurangkan lagi sekiranya pihak IKBN membeli papan sendiri dan pelajar diberi tugas untuk membuat papan bancuh simen sendiri.

Tiga unit kabin telah dibeli dengan harga RM425,700 atau RM141,900 setiap satu untuk dijadikan bilik kuliah jurusan Operator Kren Menara di IKBN Bachok dan IKBN Chembong. Pihak Jabatan Audit Negara mendapatkan sebut harga sebuah kabin yang sama termasuk upah pengangkutan, kos memasang 2 penghawa dingin dan sewa kren, iaitu RM20,000 sahaja (RM60,000 untuk tiga unit).

Sebanyak 17 set buku teknikal dengan 10 tajuk telah dibeli untuk jurusan Pelukis Pelan di KBN Bachok, Chembong dan Kuala Perlis, dengan harga RM181,900 atau RM10,700 setiap set. Semua 10 tajuk buku tersebut boleh dibeli daripada Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harga RM417 sahaja dan ini bermakna harga yang dibayar Kementerian Belia dan Sukan adalah RM174,811 lebih tinggi daripada harga pasaran.

Begitu juga dengan harga satu set pen teknikal yang dibeli dengan harga RM1,146.56 sedangkan harga pasaran hanya RM160. Sebanyak 15 pakej kenderaan terpakai (tidak melebihi 5 tahun, terdiri daripada 4 jenis kereta, Honda Civic, Toyota Corolla, Protoeon Wira dan Iswara) dibeli dengan harga RM4.24 juta (satu set RM280,000) untuk jurusan Ketuk Mengetuk dan Semburan Cat, sedangkan harga pasaran sekitar RM2.8 juta (satu set RM183,000).

Pembaziran wang rakyat dalam kes IKBN

Okey, saya tidak mahu membutirkan lebih banyak pendedahan laporan Audit itu hanya berlengkar di Kementerian Belia dan Sukan. Dan segala yang dibentangkan di atas pun bukanlah prioriti catatan ringkas ini. Ia mungkin boleh diibaratkan sebagai kes membabitkan ikan bilis sedangkan ada kes melibatkan ikan jerung yang tidak diberikan keutamaan oleh pihak media. Namun tidak pula saya anggap pembaziran wang rakyat dalam kes-kes IKBN ini boleh didiamkan begitu sahaja.

Menteri bertanggungjawab, ketika itu, Dato' Seri Hishamuddin Hussein harus menjelaskan bagaimana keadaan pincang itu boleh berlaku. Kita pun pelik juga dengan peranan Biro Inovasi dan Perundingan, Universiti Teknologi Malaysia yang dilantik sebagai perunding untuk membantu Kementerian Belia dan Sukan mengenal pasti keperluan peralatan IKBN, dan sehingga Disember 2006, sejumlah RM6.54 juta telah dibayar kepadanya.

Kita tinggalkan sekejap isu-isu yang membabitkan perbedaan harga yang begitu ketara itu, dengan menyedari jumlah terkumpul yang sepatutnya boleh dijimatkan tidak kurang daripada RM10.80 juta, selain dapat mengelak permohonan penambahan perolehan peralatan sehingga kosnya berjumlah RM267,90 juta. Kerajaan juga terpaksa membayar tidak kurang RM88.45 juta untuk peralatan yang masih tidak digunakan atau tidak digunakan secara optimum disebabkan tiada keperluan, tenaga pengajar tidak pakar dan pembelian yang terlalu awal.

Ooop, cukup dulu hal berkenaan.

Kita beralih kes yang lebih besar membabitkan Kementerian Pertahanan, yang kini diketuai Timbalan Perdana Menteri, Dato' Najib Razak. Semalam (15 September), di Pekan, Najib berkata kerajaan bersedia mengguna pakai apa sahaja kaedah baru yang disyorkan oleh Jabatan Audit Negara asalkan dapat menyumbang ke arah pentadbiran kewangan awam lebih cekap, telus dan mempunyai akauntabiliti. Beliau mengulas langkah Audit hendak memperkenalkan indeks akauntabiliti pengurusan kewangan ke atas semua kementerian dan perbendaharaan negeri bermula tahun depan.

Najib seterusnya berkata, langkah memperkenalkan sistem ini dapat mengelakkan berulangnya salah urus dana di kementerian dan jabatan berkaitan. ''Kalau tidak ada sistem penilaian, perkara-perkara ini (salah urus kewangan) akan berulang dan membuatkan banyak pihak mengatakan laporan audit itu (sekadar) merupakan cerita lama yang diulang balik," katanya. Bagaimanapun, beliau menambah kerajaan tidak mahu pelaksanaan sistem itu menyebabkan berlaku perubahan yang besar dari segi pentadbiran kewangan di semua kementerian.

Saya rasa Najib seperti mahu menekankan bahawa jangan cuba memandai-mandai buat cadangan untuk mereformasikan sistem pentadbiran kewangan yang terpakai selama ini.

Laporan Audit dedah banyak perkara

Laporan Ketua Audit Negara turut mendedahkan banyak perkara yang tidak kena dalam pengurusan perolehan 6 buah kapal peronda (Petrol Vessel - PV) Tentera Laut Diraja Malaysia, yang tidak dibuat dengan baik dari segi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan.

Saya minta rakan saya, Lifeboat, yang berpengalaman dalam hal pengauditan ini, untuk membuat analisis lebih terperinci dalam Harakah cetak keluaran depan.

Kos membina 6 buah PV ini ialah RM5.35 bilion. Selepas Jemaah Menteri bermesyuarat pada 15 September 1983, diputuskan kontraktor awal ialah Naval Dockyard Sdn Bhd (NDSB), sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan, yang kemudiannya selepas diswastakan menjadi konsortium PSC-NDSB, diketuai Penang Shipbuilding And Construction Sdn Bhd (PSC).

Bagaimanapun Penglima Tentera Laut ketika itu, Dato' Seri Mohd Shariff Ishak menekankan TLDM tidak bersetuju dengan cadangan penswastaan kepada PSC, antaranya kerana PSC merupakan limbungan yang kecil, prestasinya tidak baik dan hanya mempunyai pengalaman membina bot tunda dan bot polis jenis kecil.

Jawatankuasa Pemandu Pelaksananaan Program Pembinaan Kapal Peronda, yang bertanggungjawab menetapkan dasar dan garis panduan berhubung dengan kewangan, pengurusan projek dan teknikal di samping mengawal perlaksanaannya ditubuhkan. Ia dipengerusikan Dato' Seri Najib Razak, Menteri Pertahanan.

Semakan Audit menunjukkan jawatankuasa ini bermesyuarat sebanyak 7 kali dari tahun 1994 hingga 1998 sahaja, dan tidak lagi bermesyuarat selepas itu. Manakala Jawatankuasa Pengerusan Eksekutif yang dipengerusikan Mohd Shariff dan Timbalan Ketua Setiausaha 1 Mindef hanya bermesyuarat sebanyak empat kali bagi tempih 1994 hingga 1996 dan tidak lagi bermesyuarat selepas itu.

Mengikut kontrak asal, 6 kapal peronda itu sepatutnya diserahkan secara berjadual, bermula Mac 2004 (PV1), seterusnya Januari 2005 (PV2), Oktober 2005 (PV3), April 2006 (PV4), Oktober 2006 (PV5) dan April 2007 (PV6). Malangnya hanya PV1 dan PV2 dapat diserahkan, itu pun masing-masing pada Jun 2006 (terlewat 27 bulan) dan Julai 2006 (terlewat 18 bulan).

Audit merumuskan bahawa punca ia gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan kerana pemilihan kontraktor yang hanya mempunyai limbungan yang kecil dan pengalaman membina bot tunda dan bot polis jenis kecil sahaja, masalah kewangan serta lain-lain masalah yang dihadapi oleh kontraktor, seperti pengurusan tidak cekap dan masalah aliran tunai.

Semasa penyerahan PV1 yang dikenali sebagai KD Kedah pada 2 Jun 2006, terdapat 100 item/kerja masih belum diselesaikan. Keadaan yang sama juga berlaku semasa penyerahan PV2 (KD Pahang) pada 27 Julai 2006 di mana sebanyak 383 item/kerja masih belum diselesaikan.

Kos bina kapal peronda RM2.875 bilion

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada tuntutan denda lewat dibuat Kementerian Kewangan walaupun Unit Perancang Ekonomi melalui mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan (Perolehan) Kementerian Pertahanan pada bulan September 2005 telah mencadangkan supaya denda lewat berjumlah RM107 juta dituntut bagi PV1 dan PV2. Berdasarkan perkiraan Audit, sejumlah RM214.01 juta denda lewat boleh dikenakan terhadap kontraktor atas kelewatan keenam-enam PV berkenaan.

Bagi mengatasi masalah kewangan yang dihadapi kontraktor dan memastikan kapal dapat diserahkan secepat mungkin, Kementerian Pertahanan pada Oktober 2005 telah memohon kelulusan Kementerian Kewangan untuk membayar baki bayaran kemajuan PV1 dan PV2 berjumlah RM145 juta tanpa disokong Statement of Progress yang ditandatangani Pasukan Projek PV. Perbendaharaan, pada Januari 2007 membayar RM143.12 juta.

Dan pada 17 Januari 2007, tarikh penyerahan kapal peronda itu dirombak dengan memberi ruang lebih selesa. Bagi PV3, tarikhnya dianjak daripada Oktober 2005 kepada Disember 2008; PV4, Julai 2009; PV5, November 2009; dan PV6, Mac 2010.

Jika diambil secara purata, kos bagi membina sebuah kapal peronda ialah RM848.19 juta (iaitu kos keseluruhan RM5.08 -- yakni tidak termasuk bayaran Commercial Package Achievement Fee bernilai RM267.50 juta -- dibahagi enam). Berdasarkan Laporan Pasukan Projek PV setakat bulan Disember 2006, merujuk peratusan kemajuan fizikal pembinaan kapal, PV3 baru 55.89% dibina, PV4 (44.75%), PV5 (19.81%) dan PV6 (18.47%).

Setelah dibuat perkiraan, nilai semua 6 kapal peronda itu, mengikut peratusan siap hanya RM2.875 bilion, manakala kos yang masih diperlukan untuk menyiapkan empat lagi PV berkenaan ialah RM2.214 bilion. Persoalan besarnya, kerajaan sudah pun membayar RM4.256 bilion kepada kontraktor! Peruntukan yang berbaki hanya RM832.92 juta, sedangkan yang diperlukan ialah RM2.214 bilion, itu pun belum diambil kira kos yang semestinya meningkat.

Wang rakyat hampir RM 1 bilion dibuat main-main

Maka bagi memulihkan projek ini, kerajaan bersetuju menambah nilai kontrak sebanyak RM1.4 bilion lagi (senang-senang wang pembayar cukai dihanguskan! ), iaitu daripada RM5.35 bilion kepada RM6.75 bilion. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan justifikasi untuk menambah nilai kontrak sejumlah RM1.4 bilion itu.

Lebih menarik (sebenarnya lebih menyesakkan dada rakyat) apabila pihak Audit tidak dapat mengesahkan 14 bayaran kemajuan berjumlah RM943.46 juta kepada kontraktor bagi tempoh Disember 1999 hingga Januari 2002 disebabkan baucer bayaran dan dokumen sokongan yang berkenaan telah hilang daripada simpanan Kementerian Pertahanan.

Masya Allah, wang rakyat hampir RM1 bilion itu boleh "dibuat main-main" begitu sahaja, seolah-olah bagai duit "mak-pak depa". Ini bukan pembelian seringgit dua. Rekod menunjukkan baucer yang tidak dikemukakan itu daripada serendah RM6.69 juta, pada 19 November 2001, sehingga kepada yang tertinggi RM222.06 juta (pada 27 September 2001).

Jadi, kepada Najib, apa penjelasan anda kepada isu ini, terutama bagaimana kontraktor yang langsung tiada berkelayakan dipilih menjalankan projek sebesar itu? Dari awal Kementerian Pertahanan sudah diperingatkan bahawa kontraktor yang dipilih itu hanya berpengalaman membina bot tunda dan bot polis jenis kecil! Memang sengaja mengundang padah (sebenarnya memang mahu mengagihkan kepada kroni meskipun sudah diketahui tidak mampu)! - mks.

Jumaat, September 14, 2007

Kisah Lama

Tahun 2005 berakhir dengan nota yang kurang menyenangkan. Apa yang saya maksudkan ini bukan kerana kegagalan bursa saham melonjak tetapi penangkapan hampir 500 anak-anak muda yang sedang merayakan pesta tahun baru di sebuah kelab muzik Paul's Place di Jalan Klang Lama. Mereka dikatakan sebagai penganut/peminat muzik genre Black Metal.

Saya telah memerhatikan dengan rapi laporan- laporan berita mengenai apa yang dipanggil pengikut dan peminat genre muzik Black Metal. Kali pertama dahulu agenda Black Metal ini ditimbulkan secara besar-besaran pada tahun 2002 oleh Doktor Siti Zaharah. Bekas menteri ini ketika itu sedang cuba mengembangkan kembali sayap politiknya yang telah patah. Black Metal telah digunakan sebagai peluru politik.

Semasa isu Black Metal ini heboh di media, saya berada di kem tahanan di Kamunting. Dua bulan sesudah berita ini tersebar luas, kami para tahanan di kem Kamunting telah menerima satu buku kecil tentang Black Metal. Buku ini diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam tentang bahaya pengaruh genre muzik ini terhadap anak-anak muda. Kami yang ditahan ingin disedarkan bahawa selain dari Kumpulan Mujahidin dan Jemaah Islamiah, Black Metal adalah satu lagi kumpulan yang sedang mengancam keselamatan negara.

Saya masih ingat lagi rentetan dari berita Black Metal ini terdapat satu berita yang melaporkan bagaimana Quran telah dikoyak-koyak dan ditaburkan di satu kawasan masjid di sebuah daerah di Kedah. Juga saya terbaca tentang bagaimana kambing hitam telah dikorbankan sebagai salah satu dari ritual untuk pengikut muzik genre Black Metal.

Bulan lepas berita Black Metal ditimbulkan kembali. Kali ini ada juga akhbar yang melaporkan bagaimana buku suci penganut agama Islam telah dikencingi. Tidak cukup dengan mengencingkan ayat-ayat suci ini, anak-anak muda pengikut genre muzik ini telah juga dikatakan mengadakan hubungan seksual di atas Quran.

Saya adalah seorang warga yang tidak percaya terhadap pekara-pekara yang dilaporkan ini pernah berlaku. Saya mungkin terpencil dan keseorangan. Tetapi dari ilmu dan pengamatan fikrah yang saya miliki, laporan- laporan media dalam negara ini semakin banyak yang tidak boleh dipercayai.

Cuba bayangkan apa kena mengenanya mengoyak dan terkencing di atas kitab suci Al- Quran. Apa sangkut pautnya perbuatan ini dengan genre muzik metal. Paling tidak masuk akal ialah mengadakan hubungan seks di atas Quran. Melakukan hubungan seks untuk saya adalah satu nikmat berahi. Tetapi terlentang atau terbaring dengan sebuah kitab di bawah badan pasti tidak selesa dan potong stim.

Saya juga memiliki buku The Perfumed Garden, kitab klasik kuno Arab yang ditulis Syeikh Nefzaoui seorang Kadi dari Tunisia. Kitab ini samalah seperti kitab klasik Kamasutra dari benua India yang telah menerangkan cara-cara dan teknik untuk melakukan hubungan seksual. Dari kedua-dua buah kitab ini tidak pula saya temui teknik melakukan hubungan seks di atas buku atau kitab. Atau saya yang telah berumur gagal menemui buku-buku teknik seks yang terbaru yang mungkin hanya dapat dibeli melalui e-bay.

Pada anggapan saya akhbar tabloid Melayu sengaja mengembar-gemburkan berita genre muzik metal ini dengan begitu sensasi sekali. Ini bertujuan untuk melariskan akhbar. Dua akhbar tabloid harian Melayu sedang bersaing hebat untuk membawa berita yang paling sensasi tetapi tidak bermakna. Ini tidak menghairankan kerana telah begitu lama mutu penulisan akhbar-akbar Melayu di Malaysia telah merosot. Malah kemerosotan penulisan dan tanggung jawab akhbar ini bukan hanya terjadi di Malaysia sahaja tetapi hampir di seluruh dunia.

Berita genre muzik metal ini sengaja di sensasikan untuk menakut-nakutkan ibu-bapa. Ibu bapa terutama ibu bapa Melayu yang tinggal di kawasan luar bandar dan kampung- kampung pasti akan gempar apabila membaca berita Quran kena kencing atau Quran dikoyak- koyak.

Perkara ini berlaku hasil dari budaya sosio politik tanah air kita hari ini. Semua ini adalah manifestasi konstruksi sosial yang sedang dilakukan oleh dua parti Umno/Pas yang berteraskan Melayu/Islam. Kedua buah parti ini sedang cuba sedaya upaya untuk mengembangkan pengaruh keislaman dari sudut kepentingan politik mereka.

Pas dengan agenda Islam kepimpinan ulama dan Umno dengan Islam Hadhari. Kedua parti kini sedang berusaha sedaya upaya untuk melihatkan kepada masyarakat Melayu bahawa parti merekalah yang lebih Islam dari yang lain. Manifestasi perlawanan untuk membuktikan siapa yang lebih Islam akhirnya membawa bencana dan menyesakkan nafas budaya Melayu sendiri.

Genre muzik Black Metal ini samalah seperti Usama ben Ladin atau Zarkarwi yang telah digunakan oleh George Bush untuk menakut- nakutkan rakyat Amerika agar mereka terus menyokong rancangan kuasa imperialis Amerika untuk menakluki telaga minyak di Iraq. Apabila rakyat Amerika takut kepada pengganas Islam maka rakyat akan mencari perlindungan. Perlindungan yang terbaik ialah berdiri bersama menyokong agenda Bush melawan pengganas Islam yang dapat dilihat melalui wajah Usama.

Di negara kita orang-orang kampung dan orang Melayu perlu terus ditakut-takutkan. Orang yang takut amat susah untuk berfikir secara rasional. Orang yang takut juga akan memerlukan perlindungan. Perlindungan yang terbaik dari hantu yang menakutkan ini hanya dapat dilakukan oleh kerajaan yang berkuasa. Ini satu agenda politik.

Satu ketika dahulu komunis telah digunakan untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Kini pemimpin negara kita telah duduk semeja dengan Castro dan Putin maka komunis bukan lagi dilihat sebagai hantu. Negara komunis ini kini menjadi sahabat kita. Komunis adalah tempat kita berniaga, membeli senjata dan menumpang kapal mereka untuk naik ke angkasa.

Saya cukup yakin tidak ada seorang pun di antara para wartawan yang membuat laporan di akhbar-akhbar Melayu itu memahami apakah makna dan tradisi genre muzik Black Metal. Ini samalah seperti mereka tidak memahami apakah sebenarnya ideologi komunis. Pembacaan dan ilmu pengetahuan mereka cukup cetek. Rasa saya longkang di Kampung Kerinchi lebih dalam berbanding dengan daya pemikiran mereka.

Saya juga cukup yakin tidak ada para alim ulama yang mengetahui apakah bezanya Black Metal dengan Heavy Metal. Malah mungkin mereka ini tidak menyedari bahawa ahli falsafah Arab, Yaqub Ibn Ishaq atau Al-Kindi telah menulis 7 buah buku tentang muzik dan bunyi. Buku-buku ini masih menjadi rujukan untuk pemuzik hari ini. Oleh itu ini saya cukup yakin ramai dari para wartawan dan para ulama ini tidak akan dapat membezakan di antara Mozart dari sebuku sabun.

Anak-anak muda adalah golongan yang paling senang untuk diamuk dan disumpah seranah. Mereka juga amat senang untuk dijadikan punching bag, untuk propaganda politik. Sebagai musuh politik anak-anak muda senang ditundukkan. Ini kerana mereka tidak memiliki ruang demokrasi untuk bersuara menyatakan pandangan mereka. Mereka muda, tidak tersusun dan terpencar dalam pelbagai cara hidup. Dalam masa yang sama mereka masih lagi belum memiliki kekuatan ekonomi untuk bangun melawan seperti kaum guru atau kaum buruh.

Kerana semua ini saya meminta ahli-ahli agama, ahli akademik dan para wartawan Melayu/Islam; berfikir sejenak dan bertanya kepada diri mereka sendiri. Apakah mereka betul-betul ingin menghayati Islam dan betul- betul ingin menjaga kesucian Al-Quran. Jika ini yang mereka cita-citakan maka pada hemat saya adalah lebih baik mereka menterjemahkan agenda dari kitab suci itu. Tiga suku dari ajaran kitab suci ini adalah seruan dan tuntutan kepada penganutnya untuk melakukan kebajikan ke atas manusia. Agenda kebajikan inilah yang wajib dikembangkan oleh penganut Islam untuk umat manusia dan bukan hanya untuk orang Melayu/Islam.

Jika isu Black Metal ini berterusan maka marilah kita berfikir bersama. Masuk akal atau tidak tentang ritual mengorbankan kambing hitam yang sering dihebohkan oleh akhbar tabloid Melayu ini. Cuba fikirkan berapa harganya sekor kambing. Jika anak-anak muda ini tidak membeli kambing ini, pasti kambing ini dicuri. Berapa banyak kambing hitam yang telah dicuri. Berapa kali pihak polis telah menerima laporan. Atau sebenarnya isu Black Metal ini hanya satu isu untuk mengkambing hitamkan anak-anak muda yang semakin resah dengan orang-orang tua yang berkuasa hari ini terlalu sibuk dengan Black Money.

Rabu, Ogos 15, 2007

Negaraku..negaruKUKU?

Well, aku setuju dgn namewee pasal corruption and gomen servant yang lembab and isu malas..but for ISLAM...no way..never agree to that..forever!!!

Ori version

Versi Sensor
Watch this

Enjoy?

Isnin, Ogos 13, 2007

Job Vacancies

Title : Storage System Engineer
Platform : Windows, Unix and Solaris
Middleware : SAN, Fabric switch, Tape backup or Net Apps
Level : 3rd Level Support

Location : Cyberjaya
Working Hrs : Normal hours with call out rotation
Vacancies : 15

Email resume to : decoyx at gmail . com

Only shortlisted candidates will be contacted

JOB DESCRIPTION:

Responsibilities:

Be a part of the global support team to provide 3rd level support in Server Storage and Backup services
Propose proactive improvement initiatives to improve efficiency in Storage operations and implement resolutions as appropriate
Perform operational tasks such as change, configuration, event and capacity & inventory management
Requirements:
Degree in IT or equivalent
Minimum 3 years of working experience in the IT industry, with Microsoft Certified System Engineer (MCSE) certification would be advantageous
Possess good technical knowledge in any of the following: Shared / SAN attached disk subsystems, SAN Fabric switch technology, tape subsystems, enterprise backup software, NetApps NAS Filer connecting to Unix, Windows and Solaris
Experience in NetApps hardware and software
Knowledge of UNIX, Visual Basic, Java and / or SQL database would be advantageous
Possess good command of English language, both verbal and written.


---------------------------------------------------------------

Title : Windows System Engineer
Platform : Windows 2000/Windows 2003 (Servers)
Base : Hardware and Operating System Support
Middleware : IIS 5.0/6.0, Web support, Secure FTP, VMWare, Cluster, and High Availability
Level : 3rd Level Support

Location : Cyberjaya
Working Hrs : 8 hour rotational shift
Allowance : Shift Allowance provided
Vacancies : 10

Email resume to : decoyx at gmail . com

Only shortlisted candidates will be contacted

JOB DESCRIPTION:

Responsibilities:
Ensure service availability and reliability of Wintel platform servers and resolve incidents within the Service Level Agreement
Provide 3rd level operational support for 3000 global servers, which are hosted on Windows 2000 and Windows 2003 servers.

The technical support activities include:
Operating system, hardware support, Web support, monitoring and security.
Troubleshooting tasks and process improvement in a rotating-shift operating environment.
Ensure any performance degradation, reliability and security issues are addressed proactively
Participate in identifying the root cause analysis of repeating incidents.
Monitor problem/query resolution using ITIL processes.

Requirements:
Bachelor degree or equivalent in IT/Computer Science/ Engineering
MCSE certification is an added advantage
Minimum 2 years of working experience in Wintel server platforms (with strong background in Windows 2000 and Windows 2003).
Experience in break/fix support activities for web hosting, operating system support, hardware support, security, and other related hosting activities
Good understanding of server and hardware technology
Good knowledge of troubleshooting and root cause analysis
Must be interested in support role and willing to work on rotating 8-hour shift pattern
Possess good command of English language, both verbal and written.

Jumaat, Julai 20, 2007

Event Highlight

Venue-Flow of notthatbalai art festival 2007

Dear participants & audience,

Please note that there will be a Venue-Flow of the programme:

  • 20th to 24th July - Lost Generation Space
  • 25th to 29th July - 67 tempinissatu
  • 30th July to 5th August - Central Market Annexe

Promo:Schedule (Click to enlarge):Details at http://www.notthatbalai.blogspot.com/

Jumaat, Jun 22, 2007

Internet Scam patterns

Be careful guys!! Keep this in mide... no easy money!!

Kennth William & Mother
Dear,

I know this message might be a surprise to you,My name is Kenneth William with My Mother from the republic of Sudan in Central Africa Dafur,now seeking for refuge in Cote D' Ivories l under the(UNHCR)united nation high commission for refuge with my mother.

I want you to help me and my mother to receive our money in your bank account and invest the money for me and my mother in your country and send me an air ticket for me to come and further my studies in your country and my mother be there too so that you can take care of the investment as I am 22yrs old.

I got your contact during a desperate search here in Ivory Coast for a possible investment transaction. My (late) father HON DR. CAMARA WILLIAM, who was the Former Minister of Finance and Economy in Sudan before he was assassinated by the rebbles in the capital city of Khartoum Feb 2007.

And all our properties were totally destroyed. However, we managed to escape by the help of UN Peace Keeping Boat To Ivory Coast with some of my father's documents covering $18.500.000 Million dollars (Eighteen Million Five Hundred Thousand us dollars Only) On My Name which is presently deposited safely in a Bank here in Ivory Coast Abidjan West Africa on my name as the only Son of the Family and the Next of kin. The Bank Directors have Approved and ready to transfer the fund via key telegraphic telex transfer to our foreign partner account within 48hrs legitimate and legal as soon as you send them your bank account where the fund will be transfer with your full contact details.

i was advice to live with my mother to Cote D' Ivory Abidjan West Africa because i was the next target as the only son of my family. All the vital documents will be fax to you as our foreign partner who will receive the fund for the investment.

i hope you will not betray me and my mother because this money is all our hope since my late father died. I am giving you the offers as mentioned with every confidence on your acceptance to assist me and my mother to receive and invest this money in your country, I and my mother have decide to give you 40% of the total sum for your assistance in helping us to receive this money in your account and invest it in your country Secondly, we shall also take 5% for any miscellaneous expenses that may occurred during the transfer.

Conclusively, i wish you send me a reply immediately as soon as you receive this message so that we shall arrange on how this fund will be transfer to your country. On commencement, this transaction will take nothing less than 4
working days to be accomplished as the bank management told me and my mother in the bank. All documents covering the fund are safe and intact with us here in Ivory Coast Abidjan, I will fax or scan to you all the vital documents

Send me this info:
Telephone
Full Name and Adress
Email address

I will submit the information to the bank .my mother is sending her greetings to you and your family. kindly keep this transfer secret and confidential. Contact me and my mother on this telephone number as soon as you receive this massage.

Tell + 225 064 084 73 for more kennethwilliam121@ozu.es

my mother is sending her greetings to you and your family. call us urgent for more detail kennethwilliam2007@ozu.es + 225 064 084 73

Thanks yours son, send me your telephone number ok and email address.

Kenneth William And Mother


FROM BANGOURA AND SISTER AMINATAFrom : Bangoura & Sister Aminata.
Address: Dakar Senegal Refugee Camp.
Email : bangoura_mahamed7@yahoo.co.uk

Dearest One

My name is Bangoura Mohamed and Sister Aminata Mahamed,The Son and Daughter of (Late Dr.Ibrahim Mahamed ) Who lost his life in the course of the crisis in my country Sierra - Leone on the 28th of September last year on his way to the company ( Nestle Food Plc) .

My Late father willed in cash, the sum of $25 Million United States Dollars which he deposited in a Fixed/Suspence Bank account in Dakar Senegal in west Africa, with enabling conditions for the release of the fund which are as follows:

(1) That I must be 28 years or above.
(2) That upon request for the release of the fund, there must be evidence of investment intentions especially outside the west africa,

We contact you therefore to confirm if you can absorb us in partnership in your company or possibly advise me on any investment opportunity in your country.
When I reach agreement with you, the bank will release our fund into an account that you shall nominate and I and my sister will come over to you to commence business partnership with you and the fund.

I and my sister we be expecting your urgent response including your addresses, your Mobile phone and fax number.

Contact us faster through our alternate email address for security reason.

Email: bangoura_mahamed7@yahoo.co.uk

Finally we implore you to treat this transaction with secrecy and confidentiality for security reasons.

We are Seriously waiting for your urgent reply,

Best regard.

Yours Truly Son & Daughter.
Bangoura Mahamed & Sister Aminata.


PEREZ AMIAttn: Sir

I am Dr Perez Dukes, Former HRM Manager. During my last audit with the
company before I was sacked, I over invoiced the normal budget and made
an excess us$100,000, 000.00 (One Hundred Million United States Dollars)
which I intend investing your country/company.

Presently this fund is in a security home from where it will be
transferred to you after our agreement.

Sir, your assistance is highly needed in this business and I have
agreed to go into a joint venture with you and will also share the proceeds
in a ration of 60:40.

I hope to get your positive response via my personal email address
drperezdukes@fsmail.net and as well send me your full names and address,
Telephoen Number, your age and occupation, so that I can ascertain your
capability of handling this business.


Dr Perez Dukes
+4470-319-59780


"Mrs.Shua Hasan."
to me


Dear Sir/ Madam,

I duly apologize for infringing on your privacy, if this contact is not acceptable to you as I make this proposals to you as a person of integrity. After due deliberation with my children, we decided to contact you for your needed assistance to secure a family treasure. First, let me start by introducing myself, I am Mrs. Shua Hasan, a mother of three children. I am currently working as a social worker with UNHCR (United Nations High Commision For Refugee)
My husband was also a United nations Relief worker in middle east unit. he was the deputy regional supervisor of UNHCR (United Nations High Commission For Refugees) You must have heared about the renewed fight betwee the islamic group in Lebanon and the Lebanese millitary.

My husband Ahmad Hasan was shot on Tuesday 22nd day of may 2007, when a United nation's aid Convoy was attacked by shells explosion. The aid convoy was on the official mission to deliver food and medical materials to the refugees when the insidence happened in the Nahr al-Bared camp here in northern Lebanon. He was taken to hospital but he died the next day. You can vist the following website to see the news;
http://yalibnan.com/site/archives/2007/05/un_convoy_attac.php

The reason why I am contacting you is that I found documents leading to some safety deposit that was made by my late husband with a private Security firm. The deposit amounted to $9.5million United States dollars in cash. He told me about it in his dying bed and insisted that I should find a reliable foreign partner to assist me to invest the money. At first I could not belive him but after his death, I I was going through his library collection and to my astonishment I discovered a Certificate of Deposit for the safety deposit with this private security firm, and other documents relating to the safety deposit in a book. The safety deposit which is a trunk, is stocked with hard currency (US Dollars)totalling $9,500,000 which was generated from cash payments from several contracts he executed for United nations.
The reason why I am contacting you is for you to assist me to invest this huge money in your country in your name because I am afraid that the United nation might start to investigate my late husbands bank accounts and any of my family's bank account to find out if he or we is holding back any of their funds. I do not want to return this fund to them because I want to take possesion of it as a compensation for the lost of my husband who died while was on active duty for United Nation. Also the fund can be a future foundation for my three children.

I am not a business women and again the situation in our country is hell and hopeless. It is not safe to keep or invest the fund in a war turn zone like Lebanon. Your assistance is needed to clear this fund out of the Security for subsequent investment.
If you are interested to work with me, we can set up a business partnership with you in your name in your country and it is my wish to invest in property and real estate investment. I will compensate you for your role in this venture and if you are interested, I will inform you my arrangements on how I intend to send the money to you in your country for safe keeping and investment.

For your assistance, my family will offer you 30% of the total sum. If you are interested pls reply me so that we can plan on how to proceed but if you are not interested feel free to decline this offer as it is not mandatory.

Thanks and regards,

Shua Hasan.


ABDULLAH GH AL-QASSAB
to undisclosed-re.
s


Assalam 3alakom
I got your email address through search in the Internet.

I hope in the name of ALLAH that I have the right person who will
assist me.

I want to transfer money for investment into your country as such I
would like to make contact with people like you residing in that
country for assistance .

Note,the funds are already with a security company which has branches
in every continent for safe keeping. If you are willing to assist me.

You will help me collect the funds from the Security Company as I
cannot travel out from iraq at the moment because of certain conditions
which I will explain to you if we work together(my travelling documents are
not yet complete).

The fall of Saddam Hussein has brought destruction / Hell to our great
country and everything is practically difficult now and opportuinities
are closing up,the new government is trying to
frustrate our businesses.

Please if you accept this offer of assistance you are required to give
me your Name, age, occupation, address also enclosing your telephone
fax numbers. What I now need from you are as follows:

1. You should go to the Security Company to secure the funds in cash on
my behalf and open a Bank account in your country for me with the
credentials i will give you.

2. You will be entitled to 30% of the total sum involved for your
assistance.

3. As soon as you confirm to me by e-mail your readiness to travel to
the Security Company, I will send the PIN code number of the
consignment to
you and also the security Company's information.

4. I will also most importantly know if you have the apprioprate travel
documents and send to me your travelling documents for my proceedings
over here.

5. Please note that this project is 100% risk free but you must keep it
very secret and confidential with strong assurance that you will not
let me down at all.

I expect your prompt reply.

Wasalam,

Abdullah Gh Al-qassab


"URGENT FROM DONATUS WEST."Dear Friend,

Better days greetings to you and your entire family and I pray that may the Almighty Allah we guard you and your family’s, Meanwhile I also want to use this opportunity to introduce myself well to you,

I am Donatus West and my younger Sister Faith West, Our late father was a serving Director of the Agro-Exporting board Director until his Death. Our late father was the assassinated last January by the rebels during the political uprising.

Before his death, he has a Deposited fund consignment trunk box which contains the sum amount of $25Million united state dollars which he deposited under diplomatic care and protection in Jakarta Indonesia for purchase of cocoa processing machine and development of another factory before his untimely death.

As the first son of our late father, the fund consignment trunk box in my name as the rightful next of kin to the deposited fund in Jakarta Indonesia. However, we contacted you in respect of our late father deposited fund consignment box presently in Jakarta Indonesia, which I want you to assist us and stand as my foreign beneficiary to receive our fund over there in Jakarta Indonesia, this fund am writing you is the sum amount of $25Million United State Dollars.

Our late father deposited the fund consignment trunk box under SIERRA LEONE COMMISSION, For your information, who was suppose to receive this consignment presently in Jakarta Indonesia Was demanding for 50% which I and my younger sister Faith did not agree on for any reason, that was why we have to stop the delivery to his care immediately and search for another relabel beneficiary who can help us to claim and receive the fund consignment trunk box over there in Indonesia.

Take note, I and my younger sister Faith has agreed to offer you 30% for the total fund involve for your assistance because that was our former agreement which we have with our foreign partner Mr MOHAMED ABID before he later change his mind because of his greed that is why I and my Sister Faith put a stop to the delivery of the fund consignment trunk box to him as our mandate beneficiary,

We have plans to invest this money in continuation with the investment vision of our late father, but in this case we rather believe you assist us investing the total fund into any good and lucrative investment over there in your country, I have the vision of going into real estate and industrial production. In fact this is our vision for contacting you.

Once we confirm your capability of claiming our late father deposited fund consignment trunk box which contains the total sum of $25Million united state dollars presently in Jakarta Indonesia, I will further furnish you with the details and documents covering the deposited fund in Indonesia for onward clearance and delivering to your care as our mandate beneficiary.

Please kindly indicate your wiliness and capability of claiming the Deposited fund consignment trunk box and also indicate your interest in replying us as soon as possible.

Kindly furnish us with your contact Mobile phone number, on our next mail we shall send to you the Deposited fund Certificate Receipt and our international passport copy.

Reach us faster through our alternate email address for security reason,
Email. donatuswest10@yahoo.com

Thanks and remain blessed.
Yours True Son and Daughter.
Donatus West and Sister Faith West.From Online Co-ordinator
AWARD NOTICE
POSTCODE LOTERIJ NL.
RESULTS FOR
CATEGORY "B" DRAWS
Ticket Number:NL/BC336791/HY07.

In view of
the yearly sweepstake of the above named organization held on the 18th
June,2007. It is my pleasure to inform you that your e-mail address
attached to the above ticket Number:NL/BC336791/HY07, Prize Number:
JM/934107/WPN and Lucky number W-61228-58/B7,came up in the first dip.
This invariably means that you have emerged as the prize recipient of
(1,000000 Euros)in the second category with an allocated sum of
10,000,000.00 (Ten Million Euros) shared among the first Ten (10) lucky
winners in this category.
Be informed that all participants were
selected from a random computing ballot system.This charitable
sweepstake is sponsored by postcdeloterij-nl and government
parastatals, drawn from major cities in Europe.
In your best
interest and to avoid mix up of numbers and names of any kind, we
request that you keep the entire details of your award strictly from
public notice until the process of transferring your claims has been
completed, and your funds remitted to your account.This is part of our
security protocol to avoid double claims and unscrupulous acts by
Participants/nonparticipants of this program.
To file for your claim
and other enquiries,contact the paying bank address written below with
the following details:
(1) NAME.
(2) CONTACT ADDRESS.
(3) TELEPHONE AND
FAX NUMBERS.
(4) TICKET AND PRIZE NUMBERS.
(5) NOTIFICATION DATE.
Contact Person: Mr.David Meyer
Contact Email:regiobkoffice@aol.com
Tel: +31 644 965 098

Congratulations from the entire executive
officials of the organising board.

Yours Sincerely,
Joan Van Henk
(Lottery Coordinator)
www.postcodeloterij.nl